صلوات برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام زمان(عج)
(90.91%) 781
1 صلوات
(6.402%) 55
5صلوات
(1.396%) 12
20صلوات
(0.698%) 6
100صلوات
(0.582%) 5
1000صلوات

تعداد شرکت کنندگان : 859